Bruno González, Director de análisisÉs llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1996). Va superar igualment dos cursos d'Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Barcelona.

Va començar la seva carrera professional exercint l'advocacia, en l'àmbit del Dret públic i, més concretament, del Dret administratiu i constitucional, en un despatx multidisciplinari d'àmbit internacional.

Posteriorment, va incorporar-se al sector públic local, on, després d'uns primers anys especialitzat en la contractació pública, va ser Secretari General dels ajuntaments de Molins de Rei i d'Esparreguera. És funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter estatal.

En 2010 es va incorporar a l'Oficina Antifrau de Catalunya on ha vingut ocupant el lloc de cap d'àrea en la Direcció d'Anàlisi. Des del 2012 ha vingut participant, en representació de l'Oficina, en projectes europeus de formació per analistes i d'intercanvi de bones pràctiques en la lluita contra la corrupció.

twitter home linkedin home youtube home