Miguel Ángel Gimeno Jubero

miguel angel gimeno curriculum director oacNascut a Binèfar el 4 d’octubre de 1950, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) el 1975, amb un Postgrau en dret civil català de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el 2001.

La seva trajectòria professional l’ha dut a terme íntegrament a Catalunya. Va exercir l’advocacia del 1976 al 1980. Ingressà a la carrera judicial per acord del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el desembre de 1982 i va ser nomenat jutge d’ingrés el febrer de 1983. Ascendí a magistrat el 1987.

Ha exercit de jutge a El Prat de Llobregat (1983-84), a Badalona (1984-85), amb funcions de degà, i a L’Hospitalet de Llobregat (1985-87). De magistrat exercí al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de L’Hospitalet de Llobregat (1987-89), al Jutjat d’Instrucció núm. 22 de Barcelona (1989-91), al Jutjat Penal núm. 4 de Barcelona (1991-93), a la secció 10a de l’Audiència Provincial de Barcelona (1993-2000) i com a president de la Secció 6a de l’Audiència Provincial de Barcelona (2000-2010).

Va ser president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 2010 al 2015, després va exercir de magistrat de la Sala Civil i Penal del TSJC fins al nomenament com a director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. De 2004 a 2007 va ser membre del Consell Rector de l’Escola Judicial i el 2006 va ser nomenat membre de la Comissió pedagògica de formació inicial de l’Escola Judicial.

D’altra banda, ha compatibilitzat la carrera judicial amb la docència a llocs com l’Escola de Policia de Catalunya (1991), a la Universitat Autònoma (1992-94), com a professor associat de dret penal, a la UB (2000-08) i a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2005-09), com a professor de diversos màsters en l’àmbit del Dret Penal.

També ha estat ponent a múltiples jornades, conferències i cursos per a col·legis professionals, centres de formació especialitzada i organitzacions d’àmbits diversos (advocats, fiscals, economistes, tècnics d’hisenda,...). Així mateix, és autor de diverses publicacions relacionades amb els seus àmbits d’especialització.

Funcions

  • Dirigeix l'Oficina Antifrau de Catalunya i n'exerceix la representació institucional i legal
  • Coordina, supervisa i avalua les actuacions portades a terme
  • Aprova l'avantprojecte de pressupost i selecciona, nomena i contracta el personal.

Actua amb plena independència i objectivitat en l'exercici de les seves funcions i no rep instruccions de cap autoritat; queda doncs únicament sotmès a la Constitució, a l'Estatut d'autonomia i a la resta de l'ordenament jurídic.

Elecció i mandat

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya és elegit pel Parlament, entre els ciutadans majors d'edat que compleixin les condicions d'idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el càrrec.

La persona candidata proposada pel president o presidenta de la Generalitat, en nom del Govern, és escollida pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no obté la majoria requerida, s'ha de sotmetre a una segona votació que requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Cambra.

twitter home linkedin home youtube home