L'Oficina Antifrau de Catalunya forma part dels òrgans de govern de les dues principals xarxes associatives d'organismes anticorrupció. És membre actiu del comitè executiu de la International Association of Anticorruption Authorities (IAACA) i ostenta la vicepresidència del European Partners Against Corruption (EPAC).

Igualment, manté relacions d'intercanvi i col·laboració amb les principals institucions internacionals com la UNODC (Nacions Unides), el Group of States Against Corruption (GRECO), el Programa SIGMA (OCDE), la Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC), l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) o la Integrity Expert Network (IEN). L'Oficina Antifrau també estableix contactes bilaterals amb altres oficines i agències anticorrupció.

L'Oficina considera estratègica la participació en organitzacions que sumeixen esforços, ja que solament una acció conjunta i coordinada és eficaç contra un fenomen transnacional. El model innovador de la institució catalana, que reuneix prevenció i recerca, unit a la circumstància de no tenir homòleg en l'estat espanyol, ha facilitat la seva integració en aquestes organitzacions, juntament amb les agències estatals de qualsevol altre lloc.

Resulta especialment rellevant el recent informe Anticorrupció de la UE de febrer 2014, en el qual atès que denuncia una falta d'enfocament global per part de l'estat espanyol, cita a Catalunya com a exemple de bona pràctica pel fet d'haver-se dotat d'una agència multidisciplinària, "l'única en el seu gènere que existeix a Espanya” (pàg.16):

Addicionalment, l'Oficina Antifrau treballa amb diverses organitzacions de la societat civil, com a Transparència Internacional (TI) amb projectes com els índexs de transparència (dels ajuntaments, de les comunitats autònomes, de les diputacions, dels parlaments o de les empreses) i Projectes com el de ENIS, que avalua el Sistema Nacional d'Integritat espanyol o l'avaluació del Lobby a Espanya: anàlisi i propostes.

twitter home linkedin home youtube home