Xarxes internacionals

L'Oficina Antifrau de Catalunya forma part dels òrgans de govern de les dues principals xarxes associatives d'organismes anticorrupció. És membre actiu del comitè executiu de la International Association of Anticorruption Authorities (IAACA) i ostenta la vicepresidència del European Partners Against Corruption (EPAC).

Igualment, manté relacions d'intercanvi i col·laboració amb les principals institucions internacionals com la UNODC (Nacions Unides), el Group of States Against Corruption (GRECO), el Programa SIGMA (OCDE), la Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC), l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) o la Integrity Expert Network (IEN). L'Oficina Antifrau també estableix contactes bilaterals amb altres oficines i agències anticorrupció.

L'Oficina considera estratègica la participació en organitzacions que sumeixen esforços, ja que solament una acció conjunta i coordinada és eficaç contra un fenomen transnacional. El model innovador de la institució catalana, que reuneix prevenció i recerca, unit a la circumstància de no tenir homòleg en l'estat espanyol, ha facilitat la seva integració en aquestes organitzacions, juntament amb les agències estatals de qualsevol altre lloc.

Resulta especialment rellevant el recent informe Anticorrupció de la UE de febrer 2014, en el qual atès que denuncia una falta d'enfocament global per part de l'estat espanyol, cita a Catalunya com a exemple de bona pràctica pel fet d'haver-se dotat d'una agència multidisciplinària, "l'única en el seu gènere que existeix a Espanya” (pàg.16):

Addicionalment, l'Oficina Antifrau treballa amb diverses organitzacions de la societat civil, com a Transparència Internacional (TI) amb projectes com els índexs de transparència (dels ajuntaments, de les comunitats autònomes, de les diputacions, dels parlaments o de les empreses) i Projectes com el de ENIS, que avalua el Sistema Nacional d'Integritat espanyol o l'avaluació del Lobby a Espanya: anàlisi i propostes.

Xarxa estatal

Les agències anticorrupció existents a l’Estat espanyol varen acordar, en una trobada celebrada a la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya el 29 de juny de 2018, crear una xarxa estable i amb reunions periòdiques per compartir estratègies comunes per lluitar contra aquest fenomen. En paraules del director d’Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, “el nostre objectiu és compartir les estratègies de lluita contra la corrupció mentre el govern no es decideixi a crear un Pla Nacional contra la corrupció”.

La primera trobada d’agències anticorrupció existent a l’Estat espanyol va reunir el màxim responsable de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; el director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares; el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, Jaime Far; el conselleiro do Consello de Contas de Galícia, Constantino Carreiras; el director de l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid, Carlos Granados; i les responsables de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona: la directora de serveis de Control de Gestió, Maria del Mar Giménez-Salinas, i la directora de serveis d’Anàlisi de la mateixa institució, Rosa Maria Sánchez.

La xarxa d'agències anticorrupció és un espai d'unificació de criteris d'actuació sense oblidar la independència de cada institució. D'aquesta manera s’aprofiten les metodologies de formació, prevenció i les experiències concretes de cada agència, amb l'objectiu de reforçar l'eficàcia en l'actuació d'aquests organismes.

Conveni de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Conveni de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears

Ponència "Agències anticorrupció: construir una institucionalitat sòlida" Francesc Cardona

Annex a la ponència

twitter home linkedin home youtube home