20/12/2016


20161220 barometre gimenoEl 20 de desembre, el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha presentat els resultats del Baròmetre 2016 sobre La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes. L’estudi recull dades sobre la percepció de la corrupció a Catalunya, sobre els nivells de transparència i integritat en les Administracions Públiques catalanes i sobre actituds i comportaments de la ciutadania. El treball de camp es va realitzar entre els dies 17 i 25 d’octubre de 2016, mitjançant trucades telefòniques a 850 persones.

 

Aspectes més destacats del Baròmetre 2016

Resum executiu

Comparativa de resultats amb els anteriors

twitter home linkedin home youtube home