15/7/2015

Corrupció elevada, concentrada a la vida pública i inadequadament combatuda. La mateixa pauta existent en la societat espanyola es registra també entre els advocats, segons les dades del Baròmetre encarregat pel Consell Generals de l’Advocacia Espanyola, presentat el 15 de juliol de 2015. El 95% considera que a Espanya hi ha molta corrupció, però concentrada específicament en la vida pública.

L'estudi de Metroscopia conclou, igual que en la societat, que és més intensa la sensació que hi ha una corrupció estesa que l'experiència dels advocats d'haver-la patit. A Espanya, la percepció de corrupció se situa en els nivells de Romania, però pel que fa a l'experiència personal de corrupció les dades espanyoles són equiparables a les d'Alemanya o Dinamarca.

La causa de que la corrupció hagi tingut un impacte tan intens i sostingut en la ciutadania es deu -segons els advocats- al fet que no es combat amb la celeritat i la determinació deguda. El 91% dels enquestats considera que els partits polítics tendeixen a protegir els implicats en casos de corrupció en lloc de denunciar-los i expulsar-los.

twitter home linkedin home youtube home