29/12/2015

El passat 29 de Desembre es van presentar els Resultats de l'Índex de Transparència de les Diputacions (INDIP) 2015, en els quals va participar l'Oficina Antifrau de Catalunya. Aquest Índex, igual que en les dues edicions anteriors, constitueix una eina per mesurar i divulgar el nivell de transparència informativa de 45 Diputacions provincials (incloent dos Cabildos canaris, dos Consells balears, i tres Diputacions forals), presentant-se els resultats obtinguts, tant a nivell de transparència global com en cadascuna de les sis àrees de transparència analitzades.

twitter home linkedin home youtube home