15/02/2016

Segons el Consell d'Europa, les mesures aprovades en 2015 han permès un avanç significatiu en la transparència del finançament dels partits polítics i en la tipificació de les conductes sobre corrupció. "Ara és essencial que les disposicions adoptades es posin en pràctica", avisa.

El tercer lliurament de l’Informe sobre lluita contra la corrupció i transparència, publicat pel Greco, destaca que Espanya ha executat satisfactòriament 11 de les 15 recomanacions realitzades en el primer informe, de 2009. Les quatre restants s'han aplicat parcialment. L'Informe destaca el progrés en la Llei orgànica 1/2015, de reforma del Codi Penal, i en la Llei orgànica 3/2015, de control de l'activitat econòmic financera dels partits polítics. Encara que diu que hi ha dubtes sobre el control dels ingressos de les fundacions dels partits, sobretot quant als requisits exigits per a l'admissió de donacions.

Malgrat reconèixer els avanços en la matèria, posa com a exemples de mala pràctica el fet que mentre els partits polítics tenen prohibit rebre donacions d'empreses, aquestes sí estan permeses si es canalitzen a través d'entitats relacionades, com també apunta que, mentre les formacions tenen un límit anual de donacions d'una mateixa persona física, les fundacions no.
Quant a la tipificació de conductes, el Greco considera que la legislació penal espanyola té pendent tipificar amb claredat el suborn a jurats i àrbitres estrangers. Segons sosté en la seva recomanació IV, l'article 423 del Codi Penal (CP) cobreix la dimensió interna del delicte, però és dubtós que pugui ampliar-se a la conducta comesa amb jurats o àrbitres estrangers. També assevera que s'ha complert només parcialment la recomanació V que reclama tipificar la sol·licitud, recepció o acceptació de la promesa d'un benefici indegut en el sector privat.

Informe del GRECO

twitter home linkedin home youtube home