27/04/2016

La directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Maite Masià, va assistir ahir dijous 26 d’abril a la Jornada sobre la nova realitat social des de l’àmbit local, organitzada per l’Associació de Caps i Comandaments de Cossos de Seguretat Local del Vallès Oriental i per l’Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya (ACCPOLC).

Els ponents de la Jornada es van centrar en el blanqueig de capitals i en el finançament del terrorisme, la prevenció del gihadisme i la figura del compliance. Pel que fa al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i Reial decret 304/2014, de 5 de maig), es va transmetre a l’audiència la importància de notificar qualsevol sospita de finançament il·lícit a través del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals e Infraccions Monetàries (SEPBLAC) i, es va posar de manifest la necessitat de garantir unes mesures preventives i de compliment normatiu, tant en l’àmbit privat com públic.

Tanmateix, el fet que s’utilitzin cada vegada més societats que serveixin per blanquejar diners, principalment a través d’internet, va comportar que els ponents centressin part de la jornada en la responsabilitat penal de la persona jurídica, d’acord amb el que disposa l’article 31 bis del Codi penal espanyol, després de la reforma del 2015. Així com en la importància de comptar amb un programa de compliment normatiu o compliance que serveixi per eximir o atenuar la responsabilitat penal i econòmica de la persona jurídica. I la rellevància, a l’hora de transmetre una cultura del compliment.

twitter home linkedin home youtube home