13/01/2017

El Ple municipal de l'ajuntament de Madrid va aprovar el 23 de desembre el projecte de reglament orgànic que culminarà amb la creació d'aquesta oficina. L'objectiu d'aquesta és prevenir i investigar conductes com l'ús o destí fraudulent de fons públics, o la utilització particular d'informacions derivades de les funcions del sector públic, entre d'altres. Estarà formada per un òrgan de direcció i un consell assessor, integrat per membres de la societat civil. Exercirà les seves funcions d'acord amb els principis de legalitat, seguretat jurídica, imparcialitat, independència, proporcionalitat i confiança legítima.

Avui dia 13 de gener s'ha publicat l'aprovació del Ple Municipal al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid:

Reglament Orgànic de l'Oficina Municipal de Madrid contra el Frau i la Corrupció

twitter home linkedin home youtube home