07/04/2017

El professor de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona, Òscar Capdeferro Villagrassa, analitza el paper dels organismes anticorrupció i el seu impacte a l’article “Els organismes anticorrupció i l'exercici de la potestat sancionadora: límits i propostes per a la prevenció de la corrupció. En particular, el cas de l'Oficina Antifrau de Catalunya” publicat a la Revista catalana de dret públic (RCDP).

Capdeferro proposa la possibilitat que l'ordenament jurídic anticorrupció estableixi obligacions de prevenció de la corrupció, i s'atribueixi als organismes especialitzats la potestat de sancionar en cas de compliment deficient. Tot i ser una peça clau en la lluita contra la corrupció, el funcionament dels organismes de control a l'Estat espanyol durant els últims anys no sembla haver estat l'adequat, ja que han demostrat no haver estat capaços de posar fre a les pràctiques de corrupció. Organismes anticorrupció especialitzats com l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) poden trobar que el seu impacte a l’hora d’acabar amb aquest fenomen es redueixi si no es pot assegurar l'efectivitat de la seva actuació de prevenció i control.

twitter home linkedin home youtube home