13/06/2019
  • L’Escola Europea d’Investigació Financera i Anàlisi del Delicte Financer (CEIFAC) organitza el simposi “Intel·ligència Financera. L'acció d'EUROPOL: visió general i perspectives”
  • La lluita contra la delinqüència organitzada a la Unió Europea és un imperatiu democràtic i l'aspecte financer d'aquesta lluita és necessari per raons d'eficàcia

La CEIFAC és una escola vinculada a la Facultat de Dret, Ciències Polítiques i Gestió de la Universitat d’Estrasburg que des de 2013 organitza dos cops a l’any unes sessions de formació per magistrats, fiscals investigadors dels diversos cossos i forces de seguretat i personal anàleg de la Unió Europea. El cap d’Anàlisi Particularitzada de la Despesa Pública de la direcció d’Anàlisi i Investigacions d’Antifrau, Bruno González, ha participat a la darrera d’aquestes sessions, celebrada el 13 de juny, i que s’ha centrat en la intel·ligència financera i l’activitat d’EUROPOL, la plataforma de coordinació de les diferents policies nacionals europees. El representant d’Antifrau ha sigut l’encarregat de moderar la ponència del 1er Comissari de Divisió i Cap de la Unitat Central d'Anàlisi Operativa Criminal de la Direcció de Lluita contra la Delinqüència Greu i Organitzada de la Policia Judicial Federal de Bèlgica, Marc Simon.

Durant el simposi, l’EUROPOL i la Unitat Belga d'Intel·ligència Financera han presentat els resultats i les perspectives de la lluita contra el crim organitzat des del punt de vista de la intel·ligència financera. Aquests organismes estan especialitzats en la lluita contra el crim i tenen com a principal objectiu contribuir a la construcció d’una Europa més segura, en benefici de tots els ciutadans de la Unió Europea.

La lluita contra la delinqüència organitzada a la Unió Europea és un imperatiu democràtic i l'aspecte financer d'aquesta lluita és necessari per raons d'eficàcia. La CEIFAC és l'únic organisme de formació i investigació que tracta aquest tema en el marc d'un programa d’investigació-acció cofinançat per la Unió Europea amb el contracte triennal "Estrasburg, capital europea".

En un entorn cada vegada més complex, on les organitzacions criminals es professionalitzen i utilitzen els avenços tecnològics i la transformació digital per ampliar la seva influència, l’enfocament financer s’ha de sistematitzar i enfortir no només a nivell dels Estats membres, sinó també a nivell europeu.

Enllaç a l’entrevista que el canal de televisió Alsace 20 va fer al cap d’Anàlisi Particularitzada de la Despesa Pública de la direcció d’Anàlisi i Investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Bruno González.

twitter home linkedin home youtube home