27/06/2018
  • La llei preveu preservar l’anonimat dels denunciants i protegir-los de represàlies, tal i com ha reivindicat el director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, des de que va assumir el càrrec

La proposta que s’ha presentat al registre del Parlament de Catalunya s’ha estat elaborant per Xnet, un projecte activista que treballa en diferents camps relacionats amb els drets digitals i la democràcia en xarxa, durant els darrers quatre anys. El text, segons han explicat els propis promotors del projecte, es basa en els estàndards mes avançats presents en lleis de diversos països europeus i recull recomanacions i sentències de tribunals i organismes internacionals.

La Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat considera alertador qualsevol persona que reveli informacions relacionades amb actuacions il·lícites o males pràctiques que afectin l’interès general i que la comuniqui a l’administració, la justícia o un canal de recepció d’alertes com la Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya. En aquest sentit, el director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha asseverat, en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio (min. 42), que "molta gent no s'atreveix a denunciar per por a les represàlies. Fins ara, en caràcter general, les persones que han denunciat, no les hem protegit de manera mínimament adequada”.

La proposició de llei estableix el dret dels alertadors, i dels facilitadors que els ajuden a fer pública la informació, a la seguretat, a la confidencialitat, a l'anonimat, a l'assessorament i a la defensa jurídica, a més de mesures de protecció dels respectius llocs de treball. En aquest sentit, Miguel Ángel Gimeno ha manifestat a Catalunya Ràdio (min. 42) que "l'oficina és idònia i ja té competències per assumir aquesta tasca de protecció".

L’àmbit d’aplicació de la norma es circumscriu, segons detalla el text presentat al Parlament de Catalunya, al Govern, ajuntaments, consells comarcals i altres organismes locals, empreses públiques, universitats públiques, partits polítics, sindicats, patronals, prestadors de serveis públics o d'interès general i universal. També s’aplicarà a les societats privades que tinguin un volum de negoci superior als 2 milions d'euros anuals, que rebin més de 100.000 euros anuals en subvencions de la Generalitat o els ens locals, o més de 50.000 si suposen almenys el 50% dels seus ingressos.

La llei preveu un règim sancionador per a assegurar l’anonimat de l’alertador, amb sancions econòmiques que poden arribar als 300.000 euros per a les sancions molt greus. El text legal presentat avui especifica que no tindrà la consideració d’alertadora la persona que actuï com a tal a canvi d’una remuneració econòmica o contraprestació patrimonial.

twitter home linkedin home youtube home