04/05/2018
  • El Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa acaba de publicar el seu 18è informe anual on s’avalua el nivell de compliment dels estats membres amb les seves recomanacions respecte a parlamentaris, jutges i fiscals
  • Espanya i Bèlgica són els únics estats que no han implementat en la seva totalitat cap de les recomanacions fetes per l’organisme des del 2013

Des del 2013, les institucions espanyoles han rebut per part del Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa un total d’onze indicacions per prevenir i combatre la corrupció. Set d’aquestes s’han aplicat de manera parcial però encara n’hi ha quatre, dirigides principalment a jutges i polítics, que no s’han començat a implementar. Concretament, l’Estat espanyol no ha implementat o implementat parcialment les recomanacions emeses en relació als diputats, en la mateixa proporció les recomanacions emeses a jutges, i parcialment la totalitat de recomanacions en relació als fiscals. Aquesta tendència situa Espanya entre els deu països amb un índex més elevat d’incompliment.

En motiu de la presentació de l’informe anual, el president del GRECO, el croat Marin Mrčela, va mantenir una reunió amb el Comitè de Ministres del Consell d’Europa on va assenyalar que "la corrupció és una amenaça molt real i greu per a les nostres institucions i per al teixit humà. Elimina la nostra configuració democràtica, soscava l'imperi de la llei, amenaça el gaudi dels drets humans i danya el creixement econòmic i el desenvolupament social. La implementació efectiva i completa de les recomanacions de GRECO és clau per abordar aquestes amenaces."

L'informe conclou que, a 31 de desembre de 2017, els estats avaluats no havien implementat un terç de les recomanacions emeses en relació amb els diputats (30%), mentre que només n’havien implementat parcialment el 44,4% i tan sols implementat completament una de cada quatre (25,4%). El nivell de compliment va ser més elevat respecte als jutges: els països avaluats havien implementat completament gairebé la meitat de les recomanacions de GRECO (42,6%), però una tercera part només es va implementar parcialment (36%) i poc més d'una de cada cinc (21% ) no es va implementar. Els països van millorar molt respecte a les mesures relatives als fiscals: els estats van complir el 54% de les recomanacions i, en part, el 32%. Només el 14% no s'havia implementat.

18è Informe general d'activitat (2017) del GRECO

twitter home linkedin home youtube home