24/04/2018
  • La proposta garantirà un elevat nivell de protecció per als denunciants que notifiquin infraccions del Dret de la Unió Europea (UE), mitjançant l'establiment d'unes noves normes en tota la UE. La nova llei establirà canals segurs de notificació tant dins d'una organització com a les autoritats públiques
  • També protegirà als alertadors d'irregularitats contra l'acomiadament, la degradació i altres formes de represàlia, i exigirà que les autoritats nacionals informin als ciutadans i formin a les autoritats públiques sobre el tracte que han de dispensar als denunciants d'irregularitats

La protecció que la UE ofereix actualment als alertadors és dispersa i desigual. A dia d’avui, només deu Estats membres de la UE garanteixen la plena protecció dels denunciants d'irregularitats. En els altres països, la protecció concedida és parcial i s'aplica únicament a determinats sectors o categories de treballadors. Els alertadors poden ajudar a detectar, investigar i sancionar els abusos a la legislació de la UE. També tenen una important funció a l'hora de facilitar que els periodistes i la premsa lliure exerceixin el seu paper fonamental en les democràcies europees. Per això, els denunciants d'irregularitats necessiten la protecció adequada contra la intimidació o les represàlies.

La proposta de Directiva garanteix una protecció en tota la UE per als denunciants que notifiquin infraccions de la legislació de la UE en matèria de contractació pública; serveis financers, blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; seguretat dels productes; seguretat en el transport; protecció del medi ambient; seguretat nuclear; seguretat dels aliments i els pinsos, salut i benestar dels animals; salut pública; protecció dels consumidors; privacitat, protecció de dades i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació. També s'aplica a les infraccions de les normes de competència de la UE, les vulneracions i l'abús de les normes relatives a l'impost sobre societats i el dany als interessos financers de la UE.

La proposta de la Comissió es basa en la Recomanació del Consell d'Europa de 2014 sobre la protecció dels denunciants d'irregularitats, que recomana que «els estats membres creïn un marc normatiu, institucional i judicial per protegir les persones que, en el context de les seves relacions laborals, informin o revelin informació sobre amenaces o perjudicis per a l'interès públic »i estableix principis per orientar els estats quan s'introdueixin o revisin aquests marcs. Aquesta proposta de directiva tindrà efecte un cop el Parlament Europeu i el Consell d’Europa l’adoptin.

Proposta de Directiva del Parlament Europeu i el Consell d'Europa per la protecció de les persones que reportin infraccions a la legislació de la Unió

Proposta de Directiva del Parlament Europeu i el Consell d'Europa per la protecció de les persones que reportin infraccions a la legislació de la Unió. Annex

Proposta de Directiva del Parlament Europeu i el Consell d'Europa per la protecció de les persones que reportin infraccions a la legislació de la Unió. Annex 12: taula comparativa entre els principis del Consell d’Europa i els que recull la proposta de Directiva

twitter home linkedin home youtube home