Anàlisi | Roger Folguera, cap de l'Àrea Generalitat i Parlament de la direcció d'Anàlisi i Investigacions d'Antifrau

Portada Revista Auditora Pblica n 70

El cap de l'Àrea Generalitat i Parlament de la direcció d’Anàlisi i Investigacions, Roger Folguera, analitza les eines presents en el vigent marc normatiu per gestionar els conflictes d’interès a l'article "La fiscalització dels conflictes d'interès" a la revista Auditoría Pública. La recentment aprovada Llei de contractes del sector públic incideix en la gestió d'aquestes situacions amb un mandat específic als òrgans de contractació de prevenir, detectar i solucionar els conflictes d'interès.

La importància dels òrgans de control extern (OCEX) en la prevenció i lluita contra la corrupció és àmpliament reconeguda. Es proposa que els OCEX incloguin en la planificació i execució de les seves fiscalitzacions un treball específic i autònom sobre el compliment de la gestió dels conflictes d'interès amb l'objectiu de reduir el seu risc de fiscalització i reduir, en definitiva, les oportunitats de corrupció.

twitter home linkedin home youtube home