30/11/2017

Una de les organitzacions no governamentals de referència a nivell mundial de lluita contra la corrupció, Transparència Internacional, ha publicat deu principis contra la corrupció per a les empreses públiques, una guia per encoratjar i ajudar aquelles empreses controlades o participades parcialment per l'Estat a posar en marxa programes contra la corrupció tenint en compte les millors pràctiques basades en els més alts estàndards d'integritat i transparència.

Aquests principis proporcionen un codi per al comportament ètic i un marc pràctic per fer front als riscos de corrupció. En particular, destaca el paper de la governança corporativa en la rendició de comptes mitjançant la transparència i la informació pública. Els principis estan pensats per complementar la tasca de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en l’àmbit de la governança corporativa, així com per orientar als governs sobre polítiques anticorrupció.

Els 10 Principis contra la corrupció per a les empreses públiques:

Les juntes i els directius de les empreses públiques, amb el suport de tots els seus empleats/ades, han de:

  1. Operar amb el màxim nivell d'ètica i integritat
  2. Assegurar la governança de les bones pràctiques i supervisar els programes contra la corrupció
  3. Responsabilitzar-se davant les parts interessades mitjançant la transparència i la presentació d’informació pública
  4. Assegurar-se que les polítiques i els procediments de recursos humans emparin el programa anticorrupció
  5. Dissenyar el programa anticorrupció basat en una avaluació exhaustiva del risc
  6. Posar en marxa polítiques i procediments detallats per fer front als principals riscos de corrupció
  7. Gestionar les relacions amb tercers per assegurar-se que realitzen un estàndard anticorrupció equivalent al de l’empresa pública
  8. Utilitzar la comunicació i la formació per inserir el programa anticorrupció a l’empresa pública
  9. Proporcionar assessorament segur i accessible i canals de denúncia
  10. Monitorar , avaluar i millorar contínuament la posada en marxa del programa anticorrupció

Document 10 Principis contra la corrupció per a les empreses públiques

twitter home linkedin home youtube home