17/11/2017

El director de Prevenció, Òscar Roca, ha assistit a l’acte de clausura de les jornades organitzades per Transparència Internacional Espanya, sobre la segona edició del Títol d’expert en Integritat Corporativa, Transparència i Bon Govern, en el marc del projecte Integridad.

Òscar Roca va participar en les dues parts de l’acte. La primera era un Workshop, dirigit per Elena del Tiempo (Chief compliance officer d’un grup empresarial de transports), que tractava sobre l’avaluació de riscos com activitat clau dels sistemes de compliance.

La segona part era la Conferència de clausura, que va ser a càrrec de la CEO a Espanya de la multinacional Siemens, la Rosa Garcia. En aquest Acte, a més, es van a lliurar els Diplomes als alumnes que han cursat la segona promoció del títol.

twitter home linkedin home youtube home