15/11/2017

La cap de l’Àrea de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l’Oficina Antifrau, Lourdes Parramon, ha participat aquest dimecres a la jornada EY Forensic Desk, que ha celebrat l’organització de serveis empresarials Ernst & Young. La trobada estava adreçada a responsables de compliment, d’auditoria interna i de control financer de diverses entitats.

Durant la ponència “Conflictes d’interès com a risc de frau i corrupció”, Parramon ha detallat les funcions de l’Oficina Antifrau de Catalunya, especialment en l’àmbit de la promoció de la integritat i la gestió dels riscos d’interès existents. Així, ha partit de la concepció dels conflictes d’interès com una amenaça per a la imparcialitat a l’hora de plantejar espais comuns de reflexió per a l’anàlisi i la gestió d’aquesta classe de risc en els sectors públic i privat. La representant d’Antifrau ha finalitzat la seva intervenció suggerint possibles sinèrgies entre ambdós sectors.

twitter home linkedin home youtube home