31/10/2017
  • Aquest és l’encàrrec que la Comissió ha rebut del Parlament Europeu desprès que aquest aprovés un informe sobre les mesures legítimes per la protecció dels denunciants d’irregularitats el passat 24 d’octubre. Aquest informe ha sigut aprovat pel Parlament Europeu amb 399 vots a favor, 101 vots en contra i 166 abstencions

En l’informe del Parlament Europeu sobre la protecció dels alertadors, la definició de denunciant inclou persones que estan fora de la relació tradicional empleat-empresari, com ara consultors, contractistes, estudiants en pràctiques, voluntaris, estudiants treballadors, treballadors temporals i antics empleats. Pel que fa a les practiques irregulars, l’informe considera que una violació de l'interès públic inclou: actes de corrupció, delictes, violacions de les obligacions legals, errors judicials, abús d'autoritat, conflictes d'interès, ús il·lícit de fons públics, abús de poder o fluxos financers il·lícits. També afegeix amenaces al medi ambient, salut, seguretat pública, seguretat nacional i mundial, privadesa i protecció de dades personals, evasió d'impostos, drets dels consumidors, atacs als drets dels treballadors i altres drets socials, atacs als drets humans i a les llibertats fonamentals, així com els actes d’encobriment.

En els últims anys, els denunciants d'irregularitats han estat un actor indispensable en la revelació de vulneracions de l'interès públic. En conseqüència, la protecció dels denunciants s'ha convertit en un tema primordial en els diferents estaments polítics, segons el mateix Parlament Europeu. En la mateixa discussió plenària de l’informe, s’assegura que el nivell de protecció dels denunciants segueix sent insuficient i varia considerablement entre les institucions de la Unió i els Estats membres.

Aquestes diferències entre els Estats membres poden causar inseguretat jurídica i donar lloc a un tracte desigual, segons assevera el mateix document. Totes les institucions de la Unió estan obligades, des de l'1 de gener de 2014, a introduir normes internes per a la protecció dels denunciants que siguin funcionaris de les institucions de la Unió, de conformitat amb el nou Estatut dels funcionaris. En la seva Comunicació de 2016 sobre la lluita contra l'evasió i l'elusió fiscals, la Comissió Europea (CE) ja va expressar el seu ple suport a la protecció dels alertadors, i va anunciar que faria un seguiment de les disposicions dels Estats membres. Així mateix, va indicar que avalua la possibilitat d'emprendre accions horitzontals o sectorials addicionals a escala de la Unió.

En el programa de treball de la CE per a 2017, la institució europea va reiterar el seu compromís en aquest sentit i el mes de febrer d’enguany el Parlament va aprovar una Resolució sobre la funció dels denunciants en la protecció dels interessos financers de la Unió. I en aquest sentit, a principis d’aquest mes d'octubre, la Comissió d'Afers Jurídics (JURI) ha aprovat un informe a iniciativa pròpia sobre les mesures legítimes per a la protecció dels denunciants d'irregularitats, en el qual es demana a la Comissió que presenti una proposta legislativa horitzontal abans de que finalitzi 2017.

twitter home linkedin home youtube home