30/10/2017
  • L’Oficina Antifrau de Catalunya ha proposat la candidatura d’aquest espai de confluència de la societat organitzada per a optar al premi que atorga Transparència Internacional Espanya i que enguany celebra la seva segona edició. L'Observatori Ciutadà contra la Corrupció agrupa les principals plataformes cíviques, entitats del tercer sector i col·legis professionals de Catalunya, en el marc del Pacte Social contra la Corrupció subscrit el 9 de desembre del 2015

L'Oficina Antifrau ha presentat la candidatura de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, en el marc de la necessitat d'abordar el rerefons social de la corrupció i crear consciència contra tot abús de la posició pública per obtenir rèdit privat. És des d'aquesta perspectiva des de la qual es proposa el reconeixement a l’Observatori com un exercici de la ciutadania, que combina el control social amb la proposta d’iniciatives i que se suma a altres moviments en la mateixa direcció.

I és que, en aquest sentit, Antifrau considera que la lluita contra la corrupció ha de lliurar-se de manera coordinada des de diversos fronts. Així, és indispensable l'acció policial o judicial (per part d'un poder judicial independent i ben dotat), institucional (a través de la prevenció i del foment de la integritat en les organitzacions), política (mitjançant el compromís dels grups polítics), cultural, social i cívica.

L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció es concep com un moviment ciutadà autoorganitzat i dinàmic, fruit d'un llarg procés participatiu, que persegueix estendre el Pacte Social Contra la Corrupció a d'altres organitzacions. Així mateix, col·labora amb diversos organismes i institucions públiques i privades que treballen en aquest àmbit, com la pròpia Oficina Antifrau de Catalunya. Entre les accions que impulsa l’Observatori destaca la seva contribució a fixar una agenda anticorrupció compartida i la seva concreció dialogada, amb la implicació dels diferents partits polítics.

twitter home linkedin home youtube home