05/09/2017

El director de la recentment creada Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, Joan Llinares, analitza en una entrevista al mitjà digital eldiario.es el paper dels òrgans antifrau. Llinares parla dels objectius i competències de la nova agència i les principals novetats respecte a altres institucions com la ja existent Oficina Antifrau de Catalunya. Entre aquestes novetats destaca la participació de la societat civil en la tria del càrrec de director, la protecció del denunciant i la capacitat sancionadora de l'organisme. De fet, la possibilitat d'establir un règim sancionador és un element que l'Oficina Antifrau de Catalunya està estudiant de cara a la reforma de la llei que regeix el seu funcionament.

twitter home linkedin home youtube home