20170731 parramon taula rodona jornada compliance barcelona

Parramon, a la dreta, durant la taula rodona.

Foto: Fortuny Legal.

El passat 13 de juliol de 2017 es va celebrar a Barcelona la II Jornada sobre Compliance celebrada a Barcelona i organitzada per l'Associació de Compliment Normatiu, CUMPLEN, liderada des de la Delegació Territorial de Catalunya. Compliance o acompliment, fa referència a la necessitat d’acomplir les diverses normatives a que es veu sotmesa una empresa o institució. Prop de 200 persones, entre elles executius, professionals de compliment, funcionaris, directius, acadèmics, periodistes i altres, van participar a aquesta jornada. L’acte va ser presentat per l'Hble. Sr. Carles Mundó, Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya; i Josep Maria Coronas, Secretari General i Director General Corporatiu d'Abertis, com a màxims representants institucionals.

La cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Lourdes Parramon, va participar a la taula rodona “Polítiques de conflicte d’interès i la seva incidència en els programes de compliance”. Parramon va fer un plantejament dels conflictes d’interès com una situació de risc de corrupció i com una amenaça per a la imparcialitat fent especial atenció als àmbits que presenten un especial risc, com ara la contractació pública. També va exposar les febleses de la regulació actual al sector públic i al sector privat partint de l’experiència de l’OAC: la manca d’una visió global i d’una definició transversal dels conflictes d’interès i la pluralitat i dispersió normativa.

Parramon va acabar la seva intervenció fent un seguit de recomanacions, com fomentar la implicació dels departaments de compliance de les entitats, actuar des de la prevenció analitzant els riscos de cada col·lectiu professional, i regular amb claredat aspectes de la sinergia sector públic-sector privat com són les segones ocupacions, les polítiques de regals i les restriccions a accedir a determinades feines desprès d’ocupar un càrrec públic, el fenomen conegut com portes giratòries.

twitter home linkedin home youtube home