14/06/2017

La ONG Transparència Internacional ha presentat tres informes on avalua i fa un seguiment del grau de compliment en matèria de transparència i lluita a la corrupció del sector públic i dels partits polítics espanyols. Són precisament els partits polítics els que surten més ben parats d’aquesta anàlisi perquè en pocs mesos han multiplicat els propis nivells de transparència: si el passat més d’abril la nota mitja era de 9,5 en base a 30 indicadors, en aquest mes de juny la nota ha pujat a 27,7.

Les institucions públiques són les que surten més mal parades en els informes. La normativa legal sobre publicitat de contractes ha millorat respecte a dos estudis realitzats el 2016 però el grau de compliment és encara molt baix i encara hi ha moltes institucions que la incompleixen. Els pitjors resultats són els que fan referència al nivell de compliment del Govern espanyol dels compromisos assumits a la Cimera Anticorrupció celebrada a Londres fa un any: dels 26 compromisos Espanya tan sols n’ha assolit tres, cinc es troben en procés de realització i en els divuit restants no ha actuat.

Els tres informes que ha presentat Transparència Internacional Espanya són:

1)L'avaluació del nivell de transparència dels Partits polítics 2017 tracta de mesurar el nivell de transparència i obertura informativa dels principals Partits polítics, a través d'un conjunt de 30 indicadors, i no tracta tant de fer un rànquing com d'impulsar un important augment dels documents i la informació que els Partits publiquen i posen a disposició dels ciutadans.

2)El nivell de compliment pel Govern dels Compromisos assumits contra la corrupció. El Govern espanyol va assumir a la Cimera Anticorrupció celebrada a Londres al maig de 2016 un conjunt de 26 compromisos contra la corrupció. TI-Espanya ve fent un seguiment del compliment d'aquests compromisos, i presenta un informe sobre l'actual nivell de compliment dels mateixos.

3)L'Informe sobre el grau de compliment per les institucions públiques de la normativa legal sobre contractes, constitueix el tercer informe sobre el compliment de la normativa sobre publicació de contractes en la Plataforma de Contractació Pública de l'Estat per part de cinc col·lectius d'institucions públiques : ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes, Parlaments i Universitats públiques.

twitter home linkedin home youtube home