14/06/2017

La ONG Transparència Internacional ha presentat tres informes on avalua i fa un seguiment del grau de compliment en matèria de transparència i lluita a la corrupció del sector públic i dels partits polítics espanyols. Són precisament els partits ...

12/06/2017

Espanya ha ignorat tres de cada quatre recomanacions del Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) per prevenir la politització en l'àmbit judicial. Aquesta dada es desprèn del 17è informe anual d’aquest organisme del Consell d'Europa on ofereix ...

07/04/2017

La preocupació ciutadana per la corrupció segueix augmentant i es dispara un 7,5% en l'últim baròmetre del CIS, on la citen com a problema el 44,8% dels enquestats davant el 37,3% que ho havia fet en el sondeig anterior. La corrupció es consolida ...

07/04/2017

El professor de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona, Òscar Capdeferro Villagrassa, analitza el paper dels organismes anticorrupció i el seu impacte a l’article “Els organismes anticorrupció i l'exercici de la potestat sancionadora: límits ...

twitter home linkedin home youtube home