15/11/2017

Del Baròmetre es desprèn que la ciutadania espanyola es de les que se sent més disposada i obligada a denunciar un cas de corrupció, en concret un 92% de les persones entrevistades davant el 59% de mitjana dels 119 països avaluats ...

31/10/2017

Aquest és l’encàrrec que la Comissió ha rebut del Parlament Europeu desprès que aquest aprovés un informe sobre les mesures legítimes per la protecció dels denunciants d’irregularitats el passat 24 d’octubre. Aquest informe ha sigut ...

30/10/2017

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha proposat la candidatura d’aquest espai de confluència de la societat organitzada per a optar al premi que atorga Transparència Internacional Espanya i que enguany celebra la seva segona edició. L'Observatori  ...

28/09/2017

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya ha presentat el Consell per a la Governança de la Informació i els Arxius, coincidint amb el Dia Internacional de l’Accés Universal a la Informació. Aquest òrgan treballarà sobre els quatre eixos ...

twitter home linkedin home youtube home