L’article 6.1 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció estableix que «cada Estat Part, de conformitat amb els principis fonamentals del seu ordenament jurídic, ha de garantir l’existència d’un òrgan o òrgans, segons sigui procedent, encarregats de prevenir la corrupció […] als què els Estats han de dotar de la necessària independència. Alhora, l’article 36 del mateix instrument estableix, sota el títol “Autoritats especialitzades”, que «cada Estat Part [...] s’ha d’assegurar que disposa d’un o més òrgans o persones especialitzades en la lluita contra la corrupció mitjançant l’aplicació coercitiva de la llei.»

La Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció no és l’únic instrument que ha vetllat per l’adopció d’organismes de lluita contra la corrupció i de que aquests gaudeixin de la independència necessària (com ara el Conveni penal sobre la corrupció del Consell d’Europa).

Per tant, en compliment de les obligacions internacionals subscrites, l’existència tant d’organismes de prevenció com de lluita contra la corrupció (i híbrids) ha estat adoptada pels legisladors a nivell europeu i arreu del món.

Els models institucionalitzats a l’àmbit europeu podrien classificar-se en tres grups:

 • Agències multidisciplinars (multi-purpose agencies)
 • Institucions d’aplicació de la llei (law enforcement type institutions)
 • Institucions preventives, de desenvolupament de polítiques anticorrupció i d’organismes de coordinació  (preventive, policy development and co-ordination institutions).

Citarem en aquest apartat diverses agències anticorrupció d’àmbit europeu i les diverses xarxes internacionals i europees de les que s’han dotat aquestes agències per a intercanviar experiències i expertise en la prevenció i persecució de la corrupció.

 • Parlament de Catalunya
 • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
 • SIGMA OECD
 • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
 • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
 • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
 • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
 • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home