Què entenem per conductes corruptes?

L'Oficina Antifrau treballa amb un concepte ampli de corrupció: qualsevol abús de la posició pública per obtenir un benefici privat. Inclou, per tant, accions o omissions que constitueixen infracció penal però també altres comportaments que mereixen sanció administrativa o disciplinària i altres que, sense comportar una infracció oberta de l'ordenament jurídic, són rebutjables per contràries a la probitat o l'ètica pública. En cap cas poden tolerar-se conductes reprovables amb l'excusa de quedar fora de l'òrbita penal.

Perquè és important prevenir i detectar els actes corruptes?

La corrupció produeix uns efectes econòmics, polítics i socials altament nocius tant per al sector públic com pel privat. Des del punt de vista del ben públic, la corrupció entorpeix l'execució de polítiques públiques, encareix el cost dels béns, prestacions i serveis públics, mina els principis d'objectivitat i legalitat i atenta contra els principis de transparència i rendició de comptes, essencials en qualsevol Estat democràtic. Afebleix el capital social i augmenta la desconfiança dels ciutadans. En qualsevol organització la corrupció comporta disfuncions, genera pèrdua de recursos i afegeix costos indeguts, a més de danyar la reputació i la credibilitat, minvar la moral del personal i enrarir el clima laboral. Per aquests motius, la prevenció, persecució i càstig de la corrupció són tan importants.

Com cal treballar sobre l'entramat de les institucions que defineixen la governança de tot el país i al mateix temps treballar en el si de les organitzacions, per enfortir el seu sistema d'integritat i reduir els riscos de corrupció.

Com podem treballar en això?

L'abordatge de la corrupció com a fenomen greu, global, complex i sostingut en el temps requereix un enfocament ampli i multidisciplinària, la qual cosa comporta voluntat i determinació política i lideratge ferm, a més d'un treball sostingut d'educació i conscienciació social.

Cal treballar sobre l'entramat d'Institucions que defineixen la governança de qualsevol país, en l'estructura que es coneix com a Sistema Nacional d'Integritat: transparència i accés a la informació pública, òrgans de control, funció pública, conflictes d'interès, activitat de lobby, finançament dels partits polítics, poder judicial, etc. amb especial atenció a les principals àrees de risc (contractació, subvencions, urbanisme).

És necessàri, al mateix temps, treballar en el si de les organitzacions per enfortir el seu propi Sistema d'Integritat i reduir els riscos de corrupció, amb accions preventives i contingents.

twitter home linkedin home youtube home