Ja s’apliquen les previsions de la Directiva?

No, els estats membres han de posar en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment al que preveu la Directiva en un termini de dos anys.

Article 26 de la Directiva