Ja s’apliquen les previsions de la Directiva?

No, els estats membres han de posar en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment al que preveu la Directiva com a molt tard el 17.12.2021.

No obstant això, hi ha una excepció: per a les entitats jurídiques del sector privat que tinguin de 50 a 249 treballadors els estats membres han de posar en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment a l’obligació d’establir canals de denúncia interna com a molt tard el 17.12.2023.

Article 26 de la Directiva