Resum de les actuacions d’investigació closes

Es fa pública una breu ressenya de l’objecte i la finalitat de les actuacions d’investigació closes.

No es fa pública cap informació que faciliti la identificació de persones físiques, ni tampoc no s’indica de manera individualitzada el resultat de la investigació per tal d’evitar possibles perjudicis a persones implicades i com a salvaguarda dels eventuals procediments administratius i judicials que es puguin iniciar com a conseqüència de les esmentades actuacions. Altrament, i com que no és necessari aplicar cap mesura preventiva en els supòsits d’arxivament de les actuacions, és per això que es fa pública, en aquests casos, la vinculació entre el resultat de la investigació, l’actuació indagatòria concreta i l’entitat afectada.

Les actuacions que es relacionen a continuació han finalitzat amb: informe raonat i/o comunicacions a les autoritats administratives i/o judicials competents o, tal com s’ha exposat, amb resolucions d’arxivament.

10 anys, 10 casos

10 anys, 10 casos

Us presentem un recull de 10 investigacions closes de l'Oficina Antifrau que explica el dia a dia de la Direcció d’Anàlisi i Investigacions d’Antifrau per mitjà d’exemples concrets.