Les actuacions que l’Oficina Antifrau duu a terme es regeixen pels criteris de celeritat, economia, eficàcia i discreció màxima. Es garanteix la reserva d’identitat a qui ho sol·licita, a més d’oferir assessorament al denunciant de bona fe.

Les investigacions poden cloure amb l’arxivament, cas que no es detecti cap irregularitat, amb l’informe raonat tramès a l’autoritat competent o amb recomanacions que suggereixen la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris.

A continuació podeu consultar el recull de les actuacions d’investigació en curs i les finalitzades, des de setembre de 2011.

Quadre d'investigacions 2017

twitter home linkedin home youtube home