Les actuacions que l’Oficina Antifrau duu a terme es regeixen pels criteris de celeritat, economia, eficàcia i discreció màxima. Es garanteix la reserva d’identitat a les persones denunciants que la sol·liciten i, a més, es disposa d’una bústia electrònica de denúncies anònimes que és un canal segur d'admissió de les comunicacions, ja que permet l’anonimat durant tot el procés.

Les investigacions poden cloure amb l’arxivament, en cas que no es detecti cap irregularitat; amb un informe raonat tramès a l’autoritat competent; amb recomanacions que suggereixen la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris d’actuació; o amb les comunicacions a òrgans competents i/o autoritat judicial.

A continuació podeu consultar el recull de les actuacions d’investigació en curs i les finalitzades, des de 2011.

Investigacions 2019

Investigacions 2018

Investigacions 2017

Investigacions 2016

Investigacions 2015

Investigacions 2014

Investigacions 2013

Investigacions 2012

Investigacions 2011

twitter home linkedin home youtube home