Denúncies

L’Oficina Antifrau actua sempre d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública.

Quan rep una denúncia n’analitza la versemblança de manera prèvia a obrir, si escau, una investigació.

A continuació podeu consultar la relació dels assumptes iniciats -des de setembre de 2011- amb expressió de la matèria i del resultat de la tramitació en la fase d’anàlisi, segons hagin estat tramesos a la Direcció d’Investigacions, se n'hagi decretat l’arxiu o s’hagin suspès temporalment les actuacions en haver-se determinat que els fets denunciats eren objecte d’investigació pel Ministeri Fiscal o un jutjat.

Dades sobre denúncies

Investigacions

Les actuacions que l’Oficina Antifrau duu a terme es regeixen pels criteris de celeritat, economia, eficàcia i discreció màxima. Es garanteix la reserva d’identitat a les persones denunciants que la sol·liciten i, a més, es disposa d’una bústia electrònica de denúncies anònimes que és un canal segur d'admissió de les comunicacions, ja que permet l’anonimat durant tot el procés.

Les investigacions poden cloure amb l’arxivament, en cas que no es detecti cap irregularitat; amb un informe raonat tramès a l’autoritat competent; amb recomanacions que suggereixen la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris d’actuació; o amb les comunicacions a òrgans competents i/o autoritat judicial.

A continuació podeu consultar el recull de les actuacions d’investigació en curs i les finalitzades, des de 2011.

Investigacions 2019

Investigacions 2018

Investigacions 2017

Investigacions 2016

Investigacions 2015

Investigacions 2014

Investigacions 2013

Investigacions 2012

Investigacions 2011

Recomanacions

L’Oficina Antifrau pot formular recomanacions als organismes públics per tal de millorar determinades pràctiques administratives, evitar disfuncions i gestionar adequadament els riscos de corrupció que s’hagin pogut generar.

A continuació es fa un recull de les recomanacions trameses des de setembre de 2011. El text publicat no conté referències, a fets o persones, que puguin comprometre el deure legal de reserva màxima i confidencialitat de les actuacions de l’Oficina Antifrau.

Recomanacions 2016

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions OAC
Contractació pública Ajuntament de Santa Oliva 23-11-2016 Doc

Recomanacions 2015

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Contractació administrativa i conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Figueres 26-11-15 Doc
Conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 02-07-15 Doc
Subvencions Ajuntament de Campins 05-10-15 Doc
Funció pública Ajuntament d'Hostalets de Pierola 28-05-15 Doc
Contractació administrativa i conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 21-05-15 Doc
Funció Pública Ajuntament de Santa Maria del Corcó 19-03-15 Doc
Subvencions Departament d'Empresa i Ocupació 19-02-15 Doc

Recomanacions 2014

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Cercs 30-12-14 Doc
Contractació administrativa Parcs i Jardins de l'ajuntament de Barcelona 30-12-14 Doc
Funció pública i conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Les Valls d’Aguilar 13-11-14 Doc
Conflicte dinteressos i incompatibilitats Ajuntament de Juià 31-10-14 Doc
Contractació administrativa Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 28-02-14 Doc

Recomanacions 2013

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Subvencions i convenis Departament de Cultura 19-09-13 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Cunit 31-05-13 Doc
Gestió econòmica i Funció Pública Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 18-04-13 Doc
Contractació administrativa, conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Molins de Rei 22-03-13 Doc
Execució pressupostària Ajuntament de Pallejà  20-02-13 Doc

Recomanacions 2012

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Funció Pública Ajuntament d'Òdena  27-12-12 Doc
Subvencions Diputació de Lleida 12-12-12 Doc
Funció pública Ajuntament de Tona 11-10-12 Doc
Subvencions Departament de la Presidència 02-10-12 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Centelles 06-09-12 Doc
 Conflicte d’interessos / Incompatibilitats Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals. 26-07-12 Doc
 Contractació Administrativa Ajuntament de Deltebre 05-07-12 Doc
 Conflicte d’interessos / Funció pública Ajuntament de Cercs 06-12-12 Doc
Funció pública Ajuntament de Cardedeu 06-01-12 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Gurb 05-30-12 Doc
Contractació administrativa  Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 05-25-12 Doc
Conflicte d’interessos Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals 05-25-12 Doc
Conflicte d’interessos / Transparència Ajuntament de Tossa de Mar 05-10-12 Doc
Altres Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 05-09-12 Doc
Conflicte d’interessos / Transparència Ajuntament de Cercs 05-08-12 Doc
Contractació Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 05-07-12 Doc

Recomanacions 2011

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
 Funció pública Universitat Autònoma de Barcelona 06-10-11 Doc
Funció pública Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior i Departament de Governació i Relacions Institucionals. 30-09-11 Doc
Conflicte d’interessos  Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 29-09-11 Doc

 

Seguiment d'expedients

El seguiment de les actuacions d'investigació és una tasca encomanada per llei a la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, la qual creu fermament que aquest seguiment i acompanyament fins al final dels expedients és una de les maneres més efectives de prevenir la corrupció.

Es tracta, no només de portar un control intern des de l'inici fins al final de l'expedient sinó també d'una forma de treballar rigorosa, curosa i que aspira a la màxima excel·lència per tal de fer de la prevenció una tasca al servei de la ciutadania de Catalunya.

 

twitter home linkedin home youtube home