Sol·licitud d'inscripció a la jornada sobre independència dels mitjans i corrupció

Dades personals

Nom
Cognoms
DNI

Dades professionals i de contacte

Organisme
Càrrec
Correu electrònic
Telèfon

Informació sobre futures activitats

Si voleu rebre informació sobre futures activitats organitzades per l'Oficina Antifrau de Catalunya, us informem que incorporarem les vostres dades de contacte al nostre fitxer denominat "Comunicacions i relacions institucionals
vull rebre informació
vull rebre informació
Informació sobre protecció de dades personals
D’acord amb el que disposa l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, quedeu informats que:
1. El destinatari de les vostres dades personals és l’Oficina Antifrau de Catalunya.
2. Aquestes dades personals s’incorporaran al fitxer denominat “Activitats de formació”, del qual és responsable l’Oficina Antifrau de Catalunya.
3. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran ser exercits davant l’Oficina Antifrau de Catalunya, per escrit, bé al domicili carrer Ribes, 1-3, 08013 Barcelona, bé mitjançant correu electrònic a bustiaoac@antifrau.cat.
4. L’Oficina Antifrau de Catalunya es compromet a no cedir-les a tercers sense el vostre consentiment explícit, excepte quan sigui necessari per dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui.
twitter home linkedin home youtube home