I quant a les persones alertadores (denunciants), a quines s’aplica la Directiva?

La Directiva s’aplica a persones alertadores que treballin al sector privat o públic i que hagin tingut coneixement d’informació sobre infraccions en un context laboral.

La Directiva també s’aplica a qui comuniqui o reveli informació obtinguda en el marc d’una relació laboral ja finalitzada i a persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat, en els casos que la informació relativa a la infracció s’hagi obtingut durant el procés de selecció o negociació precontractual.

Les mesures de protecció de la persona alertadora previstes per la Directiva també s’han d’aplicar, si escau, a les persones facilitadores (que són les que assisteixen a la persona alertadora en el procediment de denúncia en un context laboral), a terceres persones relacionades amb l’alertadora i que puguin patir represàlies en un context laboral, com companys de feina o familiars, i a les entitats jurídiques que siguin propietat de la persona alertadora, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral.

Article 4 de la Directiva