Dates Títol acció formativa Perfil destinataris Durada Institució col·laboradora Lloc Estat inscripcions
FEBRER
24/02/2017 Jornada sobre conflictes d'interès Electes, reguladors del sector públic de Catalunya, col·lectius professionals del control extern i intern i altres directius del sector públic 4 hores Parlament de Catalunya Sala auditori del Parlament de Catalunya Obertes
OCTUBRE
Per confirmar Gestió dels conflictes d'interès per la prevenció del frau i la corrupció a la Unió Europea. Programa Hercules III. Funcionaris o responsables de les autoritats de gestió de fons estructurals i d'inversió de tota la UE que tinguin la missió d'implementar les mesures antifrau contempladess pels articles 72 h) y 125.4 c) del Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 12 hores OLAF Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Tancades 

 

06/06/2016 Curs d'estiu 2016. El paper dels mitjans de comunicació en la lluita contra la corrupció Ciutadania 7 hores Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch Barcelona OBERT