Accions formatives dirigides a diversos col·lectius de la universitat: alumnes de màsters, directius i comandaments i personal d’Administració i Serveis de les Universitats.

AD HOC

Accions formatives organitzades directament amb la universitat interessada, mitjançant el disseny de programes ad hoc o programes “a mida”, amb sessions adreçades a alumnes de màsters o diplomatures.

Oferta Formativa GRC PELC ALT Total general
Màster Prevenció, control i reacció davant la corrupció. Public compliance, bon govern i bona administració. Universitat de Barcelona     20 20
Mestratge interuniversitari en Gestió Pública. EAPC 30     30
Mestratge Gestió Pública Avançada. Universitat de Barcelona 30     30
Màster Hisenda Autonòmica i Local. Universitat de Barcelona     55 55
Diplomatura de postgrau en lideratge i governança local. Universitat Autònoma de Barcelona   13   13
Total general 60 13 75 148

GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
PELC: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
ALT: Altres

SESSIONS OBERTES

Accions formatives organitzades de manera “oberta”, és a dir aquelles sessions incloses en el marc dels plans de formació anuals de les universitats que tenen encomanada la funció d’actualització i formació del propi personal.

Universitat GRC ARC Total general
Universitat de Barcelona 54 13 67
Universitat Pompeu Fabra 68   68
Universitat Autònoma de Barcelona 100 32 132
Total general 222 45 267

GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció