Accions formatives organitzades per l’Escola de l’Administració pública de Catalunya on els destinataris són tant els servidors públics de l’Administració local com de l’Administració de la Generalitat.

Institució GRC ARC EPR CdI Total general
Escola d'Administració Pública de Catalunya 50   563 33 646
Oficina Antifrau de Catalunya (sessió pilot)   12     12
Total general 50 12 563 33 658
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
EPR: Ètica pública i responsabilitat en els òrgans de selecció
CdI:La gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques

Dades actualitzades el 25/6/2019

twitter home linkedin home youtube home