Accions formatives organitzades directament amb la institució interessada, mitjançant el disseny de programes ad hoc o programes “a mida”, amb sessions de formació que permeten sensibilitzar els servidors públics de l’administració de la Generalitat.

Les sessions amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya es van organitzar de manera oberta per servidors públics de la Generalitat fins al setembre de 2013. Des de llavors, les accions formatives realitzades a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’organitzen conjuntament per servidors públics de l’Administració Local i de la Generalitat (veure dades en Administració Local i de la Generalitat).

Institució ILE GRC ARC ALT RCP Total general
CTTI         73 73
Departament de Treball, Afers Socials i Família         69 69
Servei Català de la Salut (CatSalut)         42 42
Agència Catalana de l'Aigua         79 79
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya         37 37
Departament d'Ensenyament       26   26
Escola d'Administració Pública de Catalunya   186 29     215
Departament d'Interior   151       151
Departament de Cultura   13       13
Departament de Governació i Relacions Institucionals   16 12     28
Departament de Territori i Sostenibilitat 12 164       176
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural   45       45
Departament de la Presidència 26 45       71
Oficina Antifrau de Catalunya (sessió pilot)   17       17
Total general 38 637 41 26 300 1042
ILE: Integritat i lideratge ètic
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
ALT: Altres
RCP: Riscos de corrupció i per a la integritat de la contractació dels ens públics
twitter home linkedin home youtube home