Accions formatives organitzades directament amb la institució interessada, mitjançant el disseny de programes ad hoc o programes “a mida”, amb sessions de formació que permeten sensibilitzar els servidors públics de l’administració de la Generalitat.

Les sessions amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya es van organitzar de manera oberta per servidors públics de la Generalitat fins al setembre de 2013. Des de llavors, les accions formatives realitzades a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’organitzen conjuntament per servidors públics de l’Administració Local i de la Generalitat (veure dades en Administració Local i de la Generalitat).

Institució ILE GRC ARC ALT Total general
Agència Catalana de l'Aigua       3,5 3,5
Departament d'Ensenyament       26 26
Escola d'Administració Pública de Catalunya   186 29   215
Departament d'Interior   151     151
Departament de Cultura   13     13
Departament de Governació i Relacions Institucionals   16 12   28
Departament de Territori i Sostenibilitat 12 164     176
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural   45     45
Departament de la Presidència 26 45     71
Oficina Antifrau de Catalunya (sessió pilot)   17     17
Total general 38 637 41 26 745,5
ILE: Integritat i lideratge ètic
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
ALT: Altres
youtube home linkedin home