Activitat de Formació

Administració Local

Procés de sensibilització als ajuntaments de més de 40.000 habitants

Accions formatives organitzades directament amb la institució interessada, mitjançant el disseny de programes ad hoc o programes “a mida”, amb sessions de formació que permeten sensibilitzar els servidors públics de l’administració local, ja siguin càrrecs electes o directius i comandaments.

Ajuntament ILE PELC GRC FIE FIR CdI RCP Total general
Ajuntament de Badalona   7 56       36 99
Ajuntament de Barcelona 9   261     152   422
Ajuntament de Castelldefels   12 20         32
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès   8 32         40
Ajuntament de Cornellà de Llobregat     23         23
Ajuntament de Figueres     14         14
Ajuntament de Gavà   9 53         62
Ajuntament de Girona 8   79         87
Ajuntament de Granollers   16 12         28
Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat     29         29
Ajuntament de Manresa   10 19         29
Ajuntament de Mataró     18         18
Ajuntament de Rubí 13 10 38         61
Ajuntament de Sabadell   33 100         133
Ajuntament de Sant Boi 13   77         90
Ajuntament de Sant Cugat 37   83 19 446     585
Ajuntament de Tarragona     38         38
Ajuntament de Terrassa     35         35
Ajuntament de Vic 7   18         25
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú     13         13
Ajuntament del Prat de Llobregat     41         41
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat     23         23
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet   25 77         102
Barcelona de Serveis Municipals (B:SM)     86         86
Total general 87 130 1245 19 446 152 36 2115

ILE: Integritat i lideratge ètic
PELC: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
FIE: Fomentar la integritat en els equips de treball
FIR: Formació impartida per referents
CdI: Gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques
RCP: Riscos de corrupció i per a la integritat de la contractació dels ens públics

 

Procés de sensibilització als ajuntaments de menys de 40.000 habitants

Ajuntament PELC GRC Total general
Ajuntament de Calella   13 13
Ajuntament de Palafrugell 9 19 28
Ajuntament de Parets del Vallès   17 17
Ajuntament de Salt 8 10 18
Ajuntament d'Arenys de Mar   9 9
Ajuntament de Sant Adrià Besòs   12 12
Total general 17 80 97

PELC: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva

 

Sessions obertes

Accions formatives organitzades de manera “oberta”, és a dir aquelles sessions incloses en el marc dels plans de formació anuals de les institucions que tenen encomanada la funció d’actualització i formació dels servidors públics de Catalunya, i aquelles que ho fan en un àmbit supramunicipal.

Institució ILE PELC GRC ARC ALT Total general
ACM | FMC (Barcelona)   41       41
ACM | FMC (Girona)   22       22
ACM | FMC (La Seu d'Urgell)   12       12
ACM | FMC (Lleida)   44       44
ACM | FMC (Tarragona)   27       27
ACM | FMC (Tortosa)   17       17
Diputació de Girona     55 11   66
Diputació de Tarragona     49 16   65
Federació de Municipis de Catalunya     13     13
Universitat de Barcelona       7   7
Diputació de Barcelona     75 11   86
Diputació de Lleida     3     3
Consell Comarcal Bages 15   18     33
Consell Comarcal Garrotxa     9     9
Consell Comarcal Baix Penedès 32   12     44
Consell Comarcal Urgell 20         20
Consell Comarcal de les Garrigues 7         7
Oficina Antifrau de Catalunya (sessió pilot)     15     15
Escola d'Administració Pública de Catalunya 36 107 117 7 310 577
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers. CSITAL         76 76
Total general 110 270 366 52 386 1184
ILE: Integritat i lideratge ètic
PELC: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
ALT: Altres

Administració Generalitat

Accions formatives organitzades directament amb la institució interessada, mitjançant el disseny de programes ad hoc o programes “a mida”, amb sessions de formació que permeten sensibilitzar els servidors públics de l’administració de la Generalitat.

Les sessions amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya es van organitzar de manera oberta per servidors públics de la Generalitat fins al setembre de 2013. Des de llavors, les accions formatives realitzades a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’organitzen conjuntament per servidors públics de l’Administració Local i de la Generalitat (veure dades en Administració Local i de la Generalitat).

Institució ILE GRC ARC ALT RCP Total general
CTTI         73 73
Departament de Treball, Afers Socials i Família         69 69
Servei Català de la Salut (CatSalut)         42 42
Agència Catalana de l'Aigua         79 79
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya         37 37
Departament d'Ensenyament       26   26
Escola d'Administració Pública de Catalunya   186 29     215
Departament d'Interior   151       151
Departament de Cultura   13       13
Departament de Governació i Relacions Institucionals   16 12     28
Departament de Territori i Sostenibilitat 12 164       176
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural   45       45
Departament de la Presidència 26 45       71
Oficina Antifrau de Catalunya (sessió pilot)   17       17
Total general 38 637 41 26 300 1042
ILE: Integritat i lideratge ètic
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
ALT: Altres
RCP: Riscos de corrupció i per a la integritat de la contractació dels ens públics

Administració Local i Generalitat

Accions formatives organitzades per l’Escola de l’Administració pública de Catalunya on els destinataris són tant els servidors públics de l’Administració local com de l’Administració de la Generalitat.

Institució GRC ARC EPR CdI Total general
Escola d'Administració Pública de Catalunya 50   563 33 646
Oficina Antifrau de Catalunya (sessió pilot)   12     12
Total general 50 12 563 33 658
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
EPR: Ètica pública i responsabilitat en els òrgans de selecció
CdI:La gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques

Universitats

Accions formatives dirigides a diversos col·lectius de la universitat: alumnes de màsters, directius i comandaments i personal d’Administració i Serveis de les Universitats.

AD HOC

Accions formatives organitzades directament amb la universitat interessada, mitjançant el disseny de programes ad hoc o programes “a mida”, amb sessions adreçades a alumnes de màsters o diplomatures.

Oferta Formativa GRC PELC ALT Cdl Total general
Màster Prevenció, control i reacció davant la corrupció. Public compliance, bon govern i bona administració. Universitat de Barcelona 20    20 21 61
Mestratge interuniversitari en Gestió Pública. EAPC 30       30
Mestratge Gestió Pública Avançada. Universitat de Barcelona 30       30
Màster Hisenda Autonòmica i Local. Universitat de Barcelona     55   55
Diplomatura de postgrau en lideratge i governança local. Universitat Autònoma de Barcelona   13     13
Total general 80 13 75 21 189

GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
PELC: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
ALT: Altres
CdI: Gestió dels conflictes d’interès a les organitzacions públiques

SESSIONS OBERTES

Accions formatives organitzades de manera “oberta”, és a dir aquelles sessions incloses en el marc dels plans de formació anuals de les universitats que tenen encomanada la funció d’actualització i formació del propi personal.

Universitat GRC ARC Total general
Universitat de Barcelona 54 13 67
Universitat Pompeu Fabra 68   68
Universitat Autònoma de Barcelona 100 32 132
Total general 222 45 267

GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
twitter home linkedin home youtube home