La formació és una eina potent que contribueix de manera decisiva a l’enfortiment de la integritat de les institucions. l’Oficina Antifrau de Catalunya ofereix la seva ajuda d’una banda mitjançant programes oberts en els que poden participar-hi activament electes, alts càrrecs, directius públics, comandaments o empleats públics que per les seves funcions específiques tenen o poden tenir una influència directa en la conducta de la resta d’empleats públics de la institució en la que treballen; i de l’altra en programes específics desenvolupats especialment per a una institució pública i emmarcats en un projecte o programa per enfortir la seva integritat.

Des de l’any 2009, l’Àrea de Formació de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha anat dissenyant i desenvolupant programes que han arribat als empleats públics mitjançant institucions que les han ofert en la seva programació oberta de formació com ara:

  • L’Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Les Diputacions provincials
  • Els Consells comarcals
  • Les Universitats
  • Les organitzacions municipalistes
  • Ajuntaments
  • Departaments de la Generalitat de Catalunya i/o direccions específiques d’aquests departaments

o directament organitzades per l’Oficina Antifrau de Catalunya i les institucions destinatàries.

Informació: Per obtenir informació sobre els nostres programes de formació us podeu posar en contacte amb l'àrea de Formació, per telèfon, al 93 554 55 78 o per correu electrònic a prevencio@antifrau.cat.

twitter home linkedin home youtube home