"Tenim una àmplia experiència ja en sistemes d'integritat, en codis ètics, en comissions, en reflexions teòriques, però el que cal és impregnar la cultura ètica a les organitzacions"

“En tant que servidors i servidores públics hem de ser conscients de la dimensió moral de la nostra activitat, reflexionar-hi i analitzar quins són els valors, els principis que estan implicats i que hem de promoure des del nostre propi treball”

"La slow administration consisteix a portar aquesta filosofia de la reflexió a l'àmbit de les polítiques públiques, que de vegades s'adopten de manera precipitada i poc reflexiva"

“DialÈtic es planteja com una eina per ajudar i acompanyar els servidors públics en aquesta reflexió que és tan necessària. Que no sigui la tasca de l'heroi, que moltes vegades identifiquem fer ètica com una heroïcitat, i no, ha de ser una mica més quotidià”

Txetxu Ausín, president del Comité d'Ètica del CSIC

9 de desembre de 2022. Txetxu Ausín és científic titular a l’Institut de Filosofia del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i president del Comitè d’Ètica del mateix CSIC. Les seves àrees de treball són l’ètica pública, la bioètica, els drets humans i la filosofia de les tecnologies disruptives. És autor d’obres diverses sobre aquestes temàtiques. El passat 25 d’octubre va participar amb una ponència sobre ètica pública en la inauguració del nou servei d’Antifrau DialÈtic, que ja està en funcionament.

 

Un dels punts en comú que tenen la filosofia i el periodisme és que es fan preguntes. En alguna intervenció comenta que qüestionar-nos és el motor de l'evolució. Per què?

Perquè ens hem de fer preguntes sobre els aspectes fonamentals de la nostra vida. La curiositat, preguntar-se és una cosa essencialment humana, no fer-ho és anar contra la nostra pròpia naturalesa i, a més, sempre he pensat que la filosofia és fer explícit allò tàcit. Vivim sobre molts llocs comuns on ens hem de preguntar, interrogar, i a partir d'aquí avançar i canviar. Crec que això és essencial, aquesta curiositat, aquest intentar preguntar-se per les coses és essencialment humà.

La filosofia, el periodisme i moltes altres professions es qüestionen i es pregunten, però els tempos són diferents, vostè és fan de la cançó Despacito de Luis Fonsi. Pot explicar a l'audiència per què li agrada tant aquesta cançó?

La veritat és que la cançó és un ritme pesat que ens va atacar durant molt de temps fa uns anys, però em va servir com a excusa per fer una crítica al temps accelerat en què vivim, un tempo en què no ens permetem fer les preguntes importants i reflexionar sobre les possibles respostes. Això requereix certes dosis de paciència, de lentitud, la reflexió exigeix aquell temps que ara no tenim. Ens movem moltes vegades com un pollastre sense cap, ens costa parar, prendre alè i fer-nos aquestes preguntes a què ens referíem abans. Per això reivindicava una vida més temperada, més a poc a poc i, sobretot, amb temps per preguntar-nos i per viure també. Una de les característiques d'aquests darrers anys no és només l'enorme revolució tecnològica, la transformació biofísica del nostre planeta, sinó el ritme accelerat en què es produeixen aquests canvis, que ens costa assimilar-los. Per tant, reivindico aquesta idea de lentitud que és necessària per a la vida quotidiana i per al pensament.

O sigui, que el millor antídot per als “temps moderns” seria una reflexió pausada, i també li posem una mica d'ètica?

És clar, perquè a més a més fer-se les preguntes de l'ètica, sobre el bé, sobre el deure, requereixen precisament un temps, una sèrie d'espais que han de propiciar aquesta reflexió. Crec que moltes vegades es cometen errors i es transgredeixen alguns valors o principis fonamentals per com prenem de pressa les decisions i els projectes. Necessitem aquest temps perquè la reflexió ètica també qualli en les nostres accions quotidianes.

I aquesta reflexió ètica també ha d'acompanyar les servidores i els servidors públics?

Per descomptat, la funció pública té una dimensió moral innegable, no només perquè a través del servei públic es desenvolupen les polítiques públiques que afecten tots els ciutadans. El filòsof Aranguren deia que “la moral és com la nostra segona pell, amb la qual podem acariciar o colpejar també els nostres semblants i l'entorn”. Per tant, com a servidors i servidores públics hem de ser conscients de la dimensió moral de la nostra activitat, reflexionar-hi i analitzar quins són els valors, els principis que hi estan implicats i que hem de promoure des del nostre propi treball.

Vostè advoca per una slow administration, una administració més pausada? Expliqui'ns en què consisteix…

Consisteix a portar aquesta filosofia de la reflexió a l'àmbit de les polítiques públiques. Polítiques que de vegades s'adopten de manera precipitada i poc reflexiva després condueixen a resultats que no són els que s'esperaven, o fins i tot són negatius pel que fa a la població. Una slow administration requereix pensar bé els projectes, analitzar-los, no perdre l'oportunitat. Perquè entenc que de vegades cal prendre decisions que poden ser urgents, però pel que fa al disseny de polítiques públiques s'haurien de prendre amb certs criteris de reflexió, tenint en compte totes les parts, tots els afectats, tots els interessats, perquè això després serà una garantia de la seva bona realització i de la seva bona acceptació també per part de la ciutadania.

Quins beneficis comporta per a l'administració pública i, per tant, per a la ciutadania, aquesta manera de fer de la slow administration?

En que els projectes, les polítiques públiques es fan amb un pla, es fan d'una manera més meditada tenint en compte tots els interessats, el conjunt d'afectats. Sobretot, té l'avantatge que una política pública ben dissenyada mitjançant un procés més reflexiu al final és molt millor a la pràctica, i és més ben acceptada i apropiada per la ciutadania. Moltes vegades ens trobem amb projectes amb les millors intencions que al final provoquen un rebuig, pateixen retards, fins i tot no porten enlloc, això és una pèrdua de recursos públics. Sembla que la lentitud pugui prolongar els processos, però no és així perquè si són més efectius a la llarga resulten més útils socialment.

Antifrau aposta per DialÈtic, un nou servei del qual vostè va estar a l'acte de presentació i va donar una ponència sobre l'ètica pública. Què li sembla aquesta iniciativa d'Antifrau, DialÈtic?

Em va resultar molt grat estar a la presentació perquè crec que és un pas més en el desenvolupament de les polítiques d'integritat a les organitzacions públiques, perquè tenim una àmplia experiència ja en sistemes d'integritat, en codis ètics, en comissions, en reflexions teòriques, però el que cal és impregnar la cultura ètica a les organitzacions. Per això calen eines, instruments, que permetin l'acompanyament i el desenvolupament d'aquest tipus de reflexió ètica en una institució o en una organització. DialÈtic es planteja com una eina per ajudar i acompanyar els servidors públics en aquesta reflexió que és tan necessària. Que no sigui la tasca de l'heroi. Moltes vegades identifiquem fer ètica com una heroïcitat, i no, ha de ser una mica més quotidià, que es basi precisament en el diàleg i l'aprenentatge compartit. Per això crec que DialÈtic és un encert i estic molt interessat a seguir-ne l'evolució perquè ofereix aquesta eina, aquest instrument perquè els servidors públics se sentin acompanyats en aquesta reflexió compartida.

DialÈtic pot ajudar a evitar biaixos en les decisions dels nostres empleats públics?

Clarament, perquè en la mesura que els dubtes, les incerteses, els conflictes que puguin sorgir es tractin de manera col·laborativa i participativa, amb diferents agents, cercant el concurs i l'ajuda d'altres agents externs, permetran que les decisions i els projectes estiguin menys esbiaixats, en la mesura que s'ha afavorit la participació de més persones, més col·lectius i més perfils en una determinada problemàtica. Crec que és molt important obrir aquests espais de diàleg per poder superar riscos com poden ser els biaixos a les polítiques públiques.

Comentava vostè a la presentació de DialÈtic que en l'aplicació de l'ètica pública es pot trobar amb algun obstacle…

És cert, jo em referia a tres obstacles que ja són tradicionals pel que fa a l'ètica pública. Un és minimitzar la dimensió ètica de la nostra activitat com a servidores o servidors públics, i crec que és un error, perquè a través de les polítiques públiques es gestionen aspectes molt importants de la nostra vida, des de la salut, el trànsit, infinitat de serveis públics, ... Per tant, la dimensió moral d'aquestes activitats i la necessitat de reflexionar-hi èticament és innegable. Minimitzar això és un error.

Un segon obstacle és que l'ètica és una qüestió merament personal, però això tampoc no és cert. I més l'ètica dels individus en una organització, que depèn molt de la cultura de la pròpia organització, quins són els valors compartits, el conjunt de creences que es consideren millors i pitjors. Això determina molt la nostra pròpia decisió moral individual, de manera que la dimensió ètica institucional és absolutament important i necessària en un context de servei públic.

El tercer obstacle és la judicialització, és a dir, si hi ha un problema en un servei públic que es resolgui a través del codi penal. Un error, perquè al final hi ha molts aspectes que no estan recollits als codis, a les lleis. L'ètica va més enllà del que és estrictament legal, a més, quan hi ha un problema en una institució pública i s'arriba als tribunals el mal a la confiança ja està fet, de manera que restituir després aquesta confiança és molt difícil. Aquestes iniciatives com la que ha pres Antifrau amb DialÈtic són preventives, que busquen millorar la qualitat dels serveis públics abans que es produeixin els danys, els mals. Per això, arribat el cas hi ha el codi penal o el dret administratiu, etc.

Com evitem els biaixos que poden portar les decisions dels empleats públics que usen dades processades a través d’algoritmes?

Aquest és un dels grans temes del desenvolupament de la ciència de dades i de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les administracions públiques. L'ús d'algoritmes i noves tecnologies pot simplificar i accelerar molts processos, pot ajudar a fer polítiques públiques molt més encertades. Però cal ser també especialment curosos, perquè, per exemple, si les dades que utilitzem reflecteixen una societat on hi ha biaixos, les aplicacions i els sistemes els multiplicaran. Per això cal ser especialment curosos a l'hora de dissenyar aquest tipus d'algorismes. Han de comptar amb la participació dels afectats, han de ser revisats, no només tècnicament, perquè els biaixos no només tenen origen tècnic, sinó també socialment, amb una revisió prèvia. Sobretot també cal preguntar-se en quin sentit l'ús d'eines d'intel·ligència artificial aporten un plus a la gestió pública. Moltes vegades estem imbuïts en aquesta tecnofília, que sembla que ho arreglarà tot, però moltes vegades el que fa és multiplicar els possibles biaixos i, a sobre, provocar una despesa, que per altra banda es podria haver gestionat de manera tradicional. Per això sempre cal preguntar-se si és necessari, sobretot quan estan en joc drets socials o drets fonamentals. En aquests casos cal ser molt cauts, aplicar un principi de precaució i un cop es desenvolupen aquests sistemes, que es facin amb molta participació, que no depenguin només d'enginyers o enginyeres, sinó també dels col·lectius afectats, de persones de la pròpia administració. Perquè com més participació existeixi, menys risc de biaix hi haurà, sabent que les dades a les nostres societats estan esbiaixades i que les intel·ligències artificials s'alimenten també d'aquesta realitat.