Entitats que participen en el projecte

En una fase inicial del projecte, s’han seleccionat, d’acord amb criteris territorials, de mida i de dependència de diverses administracions públiques, més de 70 entitats a les quals es va adreçar un qüestionari per a detectar riscos i vulnerabilitats. Posteriorment, es va fer una entrevista en profunditat amb cadascuna de les entitats que van respondre el qüestionari. Les entitats públiques que van respondre el qüestionari i participen en l’estudi són les següents:

 


Agència Catalana de l'Aigua Agència Catalana de l'Aigua

Barcelona Activa Barcelona Activa, SAU SPM

Barcelona Cicle de l'Aigua Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya

Consorci de Biblioteques de Barcelona Consorci de Biblioteques de Barcelona

Consorci del Patrimoni de Sitges Consorci del Patrimoni de Sitges

Consorci Mar Parc de Salut

Consorci Mar Parc de Salut

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Fira 2000 Fira 2000, SA

Fira Internacional de Barcelona Fira Internacional de Barcelona

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Institut Català de Finances Institut Català de Finances

Institut Català del Sòl Institut Català del Sòl – Incasòl

Institut de Cultura de Barcelona Institut de Cultura de Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)

Transports de Barcelona

Transports de Barcelona, SA

Transports Municipals del Gironès Transports Municipals del Gironès, SAU

Vallter Vallter, SA

Xarxa Audiovisual Local Xarxa Audiovisual Local, SL