El director d’Antifrau afirma que la transparència i un sistema integral de prevenció són claus per evitar la corrupció

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha dit que una gestió integral dels riscos és tant important en el sector privat com en el públic durant la conferència inaugural de la XIX Jornada tècnica d’auditoria que ha organitzat el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Registre d’Economistes Auditors

El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, el degà del Col·legi d'Economistes, Anton Gasol, i el president de la Comissió d'auditors de comptes, Emilio Álvarez
El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, el degà del Col·legi d'Economistes, Anton Gasol, i el president de la Comissió d'auditors de comptes, Emilio Álvarez

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha començat la seva intervenció presentant l’activitat de l’Oficina, en la seva doble vessant de prevenció, d’acord amb els compromisos de la Convenció de les Nacions Unides Contra la Corrupció (UNCAC), i d’investigació, amb les limitacions derivades de l’actual legislació. Gimeno ha dit que els principis de transparència i prevenció que impulsa l’Oficina Antifrau de Catalunya en el sector públic català són igualment inspiradors per a les empreses privades.

La primera part de la ponència s’ha centrat en les virtuts de la transparència, que com ha dit Gimeno “és un escut contra la corrupció, ja sigui en el sector públic o en el privat". El director d’Antifrau ha analitzat les correlacions entre transparència i eficiència econòmica, a què es refereixen autors com Manuel Villoria, ja que els costos de transacció es disparen amb l’opacitat. També ha distingit entre la transparència proactiva (publicitat activa), consistent en la publicació de la informació, i la reactiva o passiva (dret d’accés), referida a la obligació de lliurar la informació a qui la sol·licita.

El director de l’Oficina Antifrau també ha destacat la importància de la prevenció i la necessitat d’implantar plans d’integritat en totes les organitzacions. Considera  que no n’hi ha prou amb un paquet normatiu, sinó que cal un procés d’informació i sensibilització previ i altres acompanyaments per tal d’impregnar la cultura de la organització i el conjunt de la seva activitat. "És important que les empreses disposin de codis de conducta, formació i protocols de protecció dels alertadors davant possibles actes il·lícits” ha dit Gimeno. “Cal que ens centrem en el risc, en gestionar-lo de manera integral".

El director d’Antifrau s’ha referit especialment als canals de denúncia i a la denúncia interna, com una de les principals fonts d’informació a l’hora de detectar els punts febles d’una organització. "És necessari invertir en prevenció per evitar futurs danys en la reputació de l'empresa. Els canals de denúncia han de formar part d'un sistema integral preventiu", ha asseverat Gimeno. El director d'Antifrau ha posat en valor la tasca auditora, tant pel que fa a la informació financera com la no financera —incorporada per la Llei 11/2018— i ha encoratjar els professionals a exercir-la amb integritat i a gestionar els conflictes d’interès que poden comprometre la seva imparcialitat.

El director d’Antifrau ha fet aquestes reflexions davant dels més de 170 auditors que participaven de manera presencial o a través de videoconferència a la jornada de formació inclosa en la normativa d’auditoria vigent. L’Oficina Antifrau de Catalunya considera que la implicació del sector privat és decisiva per a una bona governança, orientada a la consecució del bé comú. És per això que promou les bones pràctiques empresarials, impulsa mecanismes d’autoregulació –com ara polítiques d’RSC, estàndards ètics o mecanismes de transparència–, activitats de sensibilització i accions de formació.