Eines publicades per altres institucions

Guia d'integritat en la contractació pública local, de la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que busca facilitar a les entitats locals tots aquells aspectes que des de la perspectiva de la transparència intervenen en la contractació pública.

Guia pràctica de la contractació pública per a professionals, de la Comissió Europea, sobre com evitar els errors més comuns en la contractació pública de projectes finançats amb càrrec als Fons Estructurals i d'Inversió Europeus.

Decàleg d'integritat en la contractació pública local, una iniciativa de la Xarxa de Transparència i Participació Ciutadana de les Entitats Locals de la FEMP, en què ha participat l’Oficina Antifrau.

Contratopedia, de CIVIO, és un recurs pràctic per tothom que necessiti entendre els aspectes més bàsics de la contractació pública.