Eines d'Antifrau

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha desenvolupat, al llarg dels darrers anys, diferents eines que us poden resultar útils. Aquestes eines, que també trobareu recollides a la Guia per elaborar un ‘Pla de mesures antifrau’, són: