Documents de treball

A través d’aquests documents tècnics es presenten els resultats obtinguts en la fase de diagnosi sobre els riscos de frau, irregularitats i corrupció en la contractació pública. En ells trobareu informació detallada sobre per què és important gestionar aquest tipus de riscos, quin és el mapa dels riscos inherents del qual partir, i quins són els factors institucionals que els generen, els potencien o faciliten la seva perpetuació, i sobre els quals cal fer prevenció.

 
Documents de treball núm. 1 | Riscos per a la integritat en la contractació pública: presentació del projecte
Documents de treball núm. 1 Riscos per a la integritat en la contractació pública: presentació del projecte Presentació del projecte coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

Documents de treball núm. 2 |L'objecte de la prevenció que es demana als òrgans de contractació
Documents de treball núm. 2 L'objecte de la prevenció que es demana als òrgans de contractació

Concreció de quin ha de ser l’objecte de prevenció arran l’aprovació de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Esquema del Document de Treball 2

Esquema del Document de Treball 2

 

Documents de treball núm. 3 | Identificació dels riscos per a la integritat de la contractació
Documents de treball núm. 3 Identificació dels riscos per a la integritat de la contractació Us animem a fer-nos arribar els vostres comentaris o aportacions per correu electrònic a prevencio@antifrau.cat o si ho preferiu, de forma anònima, responent el següent formulari.

 

Documents de treball núm. 4 | Anàlisi dels riscos per a la integritat en la contractació
Documents de treball núm. 4 Anàlisi dels riscos per a la integritat en la contractació Factors i efectes dels riscos i mapes per facilitar l’anàlisi

 

Documents de treball núm. 5 | El factor humà

Documents de treball núm. 5 El factor humà

Motivacions per transgredir i els factors de risc personals.

Esquema del Document de Treball 5

Esquema del Document de Treball 5

 

Documents de treball núm. 6 | Els factors organitzatius

Documents de treball núm. 6 Els factors organitzatius

Incentius i oportunitats de risc derivats del funcionament intern de cada institució.

 

Documents de treball núm. 7 | Els factors procedimentals

Documents de treball núm. 7 Els factors procedimentals

Incentius i oportunitats de risc durant el procés de treball en un expedient de contractació.

 

Documents de treball núm. 8 | Factors potenciadors i perpetuadors dels riscos

Documents de treball núm. 8 Anàlisi dels factors institucionals

Com es normalitza la corrupció a les organitzacions.
Riscos per a la integritat en la contractació pública: Informe final

Riscos per a la integritat en la contractació pública. Informe final

Riscos per a la integritat en la contractació pública: Informe final