El director d’Antifrau i el conseller Solé analitzen com garantir la integritat pública en el context de la COVID-19

Gimeno trasllada al conseller Solé la necessitat d’implementar a totes les institucions púbiques un portal de transparència específic sobre el COVID-19 i garantir un retiment de comptes posterior dels ens públics durant aquesta crisi per preservar els drets de les persones

Solé avança al director de l’Oficina Antifrau de Catalunya que s’implementaran bústies ètiques a partir de l’octubre

El director d'Antifrau i el conseller Solé es reuneixen telemàticament

20 de maig de 2020. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, s’ha reunit aquest matí amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, per analitzar les recomanacions que ha elaborat Antifrau en relació a la crisi de la COVID-19 recollides en el document “Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19. Recordatoris, recomanacions i recursos per al foment de la integritat”.

Gimeno i Solé han parlat de com alinear les polítiques d’integritat de la Generalitat amb les recomanacions immediates i de futur d’Antifrau, tenint en compte la nova situació en el context de COVID-19, i com establir línies de col·laboració per garantir el foment de la integritat pública en les actuacions del Govern.

Els grans eixos de treball fixats són el foment de l’ètica, la transparència, el retiment de comptes i la protecció de les persones alertadores. Gimeno ha insistit en la reunió en la necessitat d’implementar a totes les institucions púbiques, sense excepció, un portal de transparència específic sobre el COVID-19 amb una informació complerta, clara i de fàcil cerca. En aquest sentit, el secretari de Transparència i Govern Obert, Jordi Foz -que també ha assistit a la reunió, juntament amb el director adjunt d’Antifrau, Joan Xirau- ha destacat l’obertura d’espais específics amb informació sobre la COVID-19 en diversos àmbits i amb formats òptims tant per a l’estudi de les dades com per a una fàcil comprensió; uns espais que la secretaria s’ha compromès a mantenir vius i actualitzats. Gimeno també ha remarcat la importància de garantir un retiment de comptes posterior dels ens públics durant aquesta crisi per preservar els drets de les persones, particularment d’aquelles més desafavorides.

Pel que fa a les recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre el foment de l’ètica a l’Administració, s’ha acordat seguir aplicant les actuacions més ambicioses que marca l’Estratègia de lluita contra la corrupció aprovada pel Govern el mes de gener. En aquest sentit, el Departament encapçalat per Solé impulsarà la modificació de l’acord de govern del codi de conducta, la implementació de les bústies ètiques a partir de l’octubre i la posada en marxa d’un sistema integral de protecció de persones alertadores. Aquest sistema permetrà acotar els drets de les persones alertadores i garantirà la seva confidencialitat i anonimat per tal d’evitar possibles represàlies professionals.

A la reunió també hi ha assistit el responsable de projectes de lluita contra la corrupció del Departament, Roger Buch, la responsable del gabinet de direcció d’Antifrau, Sara Vidal, i la cap de Gabinet del conseller Solé, Marta Brik.