Oficina Antifrau de Catalunya

C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona
Telèfon: 93 554 55 55
bustiaoac@antifrau.cat

Horari d'atenció al públic (dies laborables)

De dilluns a dijous: de 9h a 14h i de 16h a 17,30h

Divendres: De 9h a 14h

Horari d'obertura del Registre General (dies laborables)

De dilluns a dijous: de 9h a 17,30h

Divendres: De 9h a 14h

Períodes compresos entre l'1 de juny i el 30 de setembre i entre el 15 de desembre i el 10 de gener i setmana santa (dies laborables)

Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Registre General: de 9h a 14h


 ubicacio oac maps
twitter home linkedin home youtube home