Gestió

Els instruments de gestió s’activen un cop detectats els interessos particulars i ofereixen dues grans vies per reconduir aquestes situacions de risc: eliminar l’interès que origina la situació de conflicte d’interès, quan això sigui possible, o bé evitar la influència d’aquest interès sobre el judici professional quan es tracti d’interessos que no poden eliminar-se, com per exemple els derivats de relacions personals i professionals.

 

Abstenció  Segones ocupacions i altres fonts d'ingressos

Polítiques de regals  Control d'interessos postcàrrec