Recusació

El mecanisme de la recusació es configura com el dret de les persones interessades en el procediment administratiu a sol·licitar l’apartament del recusat per les mateixes causes per les quals s’hauria d’haver abstingut.

Cal destacar que el dret de recusació i el deure d’abstenció, tot i compartir amb el règim d’incompatibilitats la finalitat de preservar la imparcialitat en l’exercici de les funcions públiques (eines preventives), difereixen d’aquell règim en el fet que operen en el pla d’un procediment decisori concret.